Aktualności

03.01.2018
Wyliczenie na kasach ACLAS opłaty recyklingowej od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/id/6240194

Zgodnie z treścią komunikatu „Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska.” 

Chcąc prawidłowo wyliczyć opłatę recyklingową już dziś należy odpowiednio zaprogramować kasę fiskalną. 
O szczegóły proszę pytać serwis, który instalował kasę ACLAS.

Wróć