Działy informacyjne

Zarząd

Jerzy Malok – Prezes Zarządu

Telefon komórkowy: 514 584 323
E-mail: lp.ak1626941279slop-1626941279salca1626941279@kola1626941279m.yzr1626941279ej1626941279

Dział sprzedaży

Telefony: 32 281 11 33, 32 787 45 09, 32 281 30 84
E-mail: lp.ak1626941279slop-1626941279salca1626941279@salc1626941279a1626941279

dr Kamilla Butrym – Dyrektor ds. sprzedaży
Telefon komórkowy: +48 514 584 416
E-mail: lp.ak1626941279slop-1626941279salca1626941279@myrt1626941279ub.al1626941279limak1626941279

Aleksandra Ciepłowska – Asystentka ds. sprzedaży
Telefon komórkowy: +48 505 298 672
E-mail: lp.ak1626941279slop-1626941279salca1626941279@aksw1626941279olpei1626941279c.ard1626941279naske1626941279la1626941279

Klienci kluczowi

Wojciech Mrożek – Dyrektor ds. klientów kluczowych
Telefon komórkowy: +48 508 693 415
E-mail: lp.ak1626941279slop-1626941279salca1626941279@kezo1626941279rm.hc1626941279eicjo1626941279w1626941279

Rozliczenia, płatności, logistyka

Telefon komórkowy: +48 505 298 672
E-mail: lp.ak1626941279slop-1626941279salca1626941279@anzc1626941279inort1626941279kele.1626941279arutk1626941279af1626941279

Dział obsługi klienta i serwisu
Dział badań i rozwoju

Janusz Substelny – Dyrektor ds. badań i rozwoju

Telefon komórkowy: +48 501 064 696
E-mail: lp.ak1626941279slop-1626941279salca1626941279@ynle1626941279tsbus1626941279.zsun1626941279aj1626941279

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dotyczące urządzeń ACLAS

Andrzej: +48 502 706 789
Janusz: +48 501 064 696
Mateusz: +48 505 052 163

Dane adresowe

ACLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Kędzierzyńska 17A, 41-902 Bytom

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000432762, NIP: 634-280-87-83, REGON: 242917610,
GIOŚ: E0016975WBW, BDO: 000005436

Kapitał zakładowy: 50 000 zł, Kapitał wpłacony: 50 000 zł

Numer konta bankowego ING Bank Śląski S.A.:
75 1050 1230 1000 0023 6217 9984

Telefon: 32 281 11 33, 32 787 45 09
E-mail: lp.ak1626941279slop-1626941279salca1626941279@salc1626941279a1626941279
Dla faktur elektronicznych: lp.ak1626941279slop-1626941279salca1626941279@anzc1626941279inort1626941279kele.1626941279arutk1626941279af1626941279