Działy informacyjne

Zarząd

Jerzy Malok – Prezes Zarządu

Telefon komórkowy: 514 584 323
E-mail: lp.ak1618927404slop-1618927404salca1618927404@kola1618927404m.yzr1618927404ej1618927404

Dział sprzedaży

Telefony: 32 281 11 33, 32 787 45 09, 32 281 30 84
E-mail: lp.ak1618927404slop-1618927404salca1618927404@salc1618927404a1618927404

dr Kamilla Butrym – Dyrektor ds. sprzedaży
Telefon komórkowy: +48 514 584 416
E-mail: lp.ak1618927404slop-1618927404salca1618927404@myrt1618927404ub.al1618927404limak1618927404

Aleksandra Ciepłowska – Asystentka ds. sprzedaży
Telefon komórkowy: +48 505 298 672
E-mail: lp.ak1618927404slop-1618927404salca1618927404@aksw1618927404olpei1618927404c.ard1618927404naske1618927404la1618927404

Klienci kluczowi

Wojciech Mrożek – Dyrektor ds. klientów kluczowych
Telefon komórkowy: +48 508 693 415
E-mail: lp.ak1618927404slop-1618927404salca1618927404@kezo1618927404rm.hc1618927404eicjo1618927404w1618927404

Rozliczenia, płatności, logistyka

Telefon komórkowy: +48 505 298 672
E-mail: lp.ak1618927404slop-1618927404salca1618927404@anzc1618927404inort1618927404kele.1618927404arutk1618927404af1618927404

Dział obsługi klienta i serwisu
Dział badań i rozwoju

Janusz Substelny – Dyrektor ds. badań i rozwoju

Telefon komórkowy: +48 501 064 696
E-mail: lp.ak1618927404slop-1618927404salca1618927404@ynle1618927404tsbus1618927404.zsun1618927404aj1618927404

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dotyczące urządzeń ACLAS

Andrzej: +48 502 706 789
Janusz: +48 501 064 696
Mateusz: +48 505 052 163

Dane adresowe

ACLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Kędzierzyńska 17A, 41-902 Bytom

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000432762, NIP: 634-280-87-83, REGON: 242917610,
GIOŚ: E0016975WBW, BDO: 000005436

Kapitał zakładowy: 50 000 zł, Kapitał wpłacony: 50 000 zł

Numer konta bankowego ING Bank Śląski S.A.:
75 1050 1230 1000 0023 6217 9984

Telefon: 32 281 11 33, 32 787 45 09
E-mail: lp.ak1618927404slop-1618927404salca1618927404@salc1618927404a1618927404
Dla faktur elektronicznych: lp.ak1618927404slop-1618927404salca1618927404@anzc1618927404inort1618927404kele.1618927404arutk1618927404af1618927404