Działy informacyjne

Zarząd

Jerzy Malok – Prezes Zarządu

Telefon komórkowy: 514 584 323
E-mail: lp.ak1623629063slop-1623629063salca1623629063@kola1623629063m.yzr1623629063ej1623629063

Dział sprzedaży

Telefony: 32 281 11 33, 32 787 45 09, 32 281 30 84
E-mail: lp.ak1623629063slop-1623629063salca1623629063@salc1623629063a1623629063

dr Kamilla Butrym – Dyrektor ds. sprzedaży
Telefon komórkowy: +48 514 584 416
E-mail: lp.ak1623629063slop-1623629063salca1623629063@myrt1623629063ub.al1623629063limak1623629063

Aleksandra Ciepłowska – Asystentka ds. sprzedaży
Telefon komórkowy: +48 505 298 672
E-mail: lp.ak1623629063slop-1623629063salca1623629063@aksw1623629063olpei1623629063c.ard1623629063naske1623629063la1623629063

Klienci kluczowi

Wojciech Mrożek – Dyrektor ds. klientów kluczowych
Telefon komórkowy: +48 508 693 415
E-mail: lp.ak1623629063slop-1623629063salca1623629063@kezo1623629063rm.hc1623629063eicjo1623629063w1623629063

Rozliczenia, płatności, logistyka

Telefon komórkowy: +48 505 298 672
E-mail: lp.ak1623629063slop-1623629063salca1623629063@anzc1623629063inort1623629063kele.1623629063arutk1623629063af1623629063

Dział obsługi klienta i serwisu
Dział badań i rozwoju

Janusz Substelny – Dyrektor ds. badań i rozwoju

Telefon komórkowy: +48 501 064 696
E-mail: lp.ak1623629063slop-1623629063salca1623629063@ynle1623629063tsbus1623629063.zsun1623629063aj1623629063

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dotyczące urządzeń ACLAS

Andrzej: +48 502 706 789
Janusz: +48 501 064 696
Mateusz: +48 505 052 163

Dane adresowe

ACLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Kędzierzyńska 17A, 41-902 Bytom

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000432762, NIP: 634-280-87-83, REGON: 242917610,
GIOŚ: E0016975WBW, BDO: 000005436

Kapitał zakładowy: 50 000 zł, Kapitał wpłacony: 50 000 zł

Numer konta bankowego ING Bank Śląski S.A.:
75 1050 1230 1000 0023 6217 9984

Telefon: 32 281 11 33, 32 787 45 09
E-mail: lp.ak1623629063slop-1623629063salca1623629063@salc1623629063a1623629063
Dla faktur elektronicznych: lp.ak1623629063slop-1623629063salca1623629063@anzc1623629063inort1623629063kele.1623629063arutk1623629063af1623629063