Działy informacyjne

Zarząd

Jerzy Malok – Prezes Zarządu

Telefon komórkowy: 514 584 323
E-mail: lp.ak1634728165slop-1634728165salca1634728165@kola1634728165m.yzr1634728165ej1634728165

Dział sprzedaży

Telefony: 32 281 11 33, 32 787 45 09, 32 281 30 84
E-mail: lp.ak1634728165slop-1634728165salca1634728165@salc1634728165a1634728165

dr Kamilla Butrym – Dyrektor ds. sprzedaży
Telefon komórkowy: +48 514 584 416
E-mail: lp.ak1634728165slop-1634728165salca1634728165@myrt1634728165ub.al1634728165limak1634728165

Aleksandra Włodara – Asystentka ds. sprzedaży
Telefon komórkowy: +48 505 298 672
E-mail: lp.ak1634728165slop-1634728165salca1634728165@arad1634728165olw.a1634728165rdnas1634728165kela1634728165

Klienci kluczowi

Wojciech Mrożek – Dyrektor ds. klientów kluczowych
Telefon komórkowy: +48 508 693 415
E-mail: lp.ak1634728165slop-1634728165salca1634728165@kezo1634728165rm.hc1634728165eicjo1634728165w1634728165

Rozliczenia, płatności, logistyka

Telefon komórkowy: +48 505 298 672
E-mail: lp.ak1634728165slop-1634728165salca1634728165@anzc1634728165inort1634728165kele.1634728165arutk1634728165af1634728165

Dział obsługi klienta i serwisu
Dział badań i rozwoju

Janusz Substelny – Dyrektor ds. badań i rozwoju

Telefon komórkowy: +48 501 064 696
E-mail: lp.ak1634728165slop-1634728165salca1634728165@ynle1634728165tsbus1634728165.zsun1634728165aj1634728165

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dotyczące urządzeń ACLAS

Andrzej: +48 502 706 789
Janusz: +48 501 064 696
Mateusz: +48 505 052 163

Dane adresowe

ACLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Kędzierzyńska 17A, 41-902 Bytom

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000432762, NIP: 634-280-87-83, REGON: 242917610,
GIOŚ: E0016975WBW, BDO: 000005436

Kapitał zakładowy: 50 000 zł, Kapitał wpłacony: 50 000 zł

Numer konta bankowego ING Bank Śląski S.A.:
75 1050 1230 1000 0023 6217 9984

Telefon: 32 281 11 33, 32 787 45 09
E-mail: lp.ak1634728165slop-1634728165salca1634728165@salc1634728165a1634728165
Dla faktur elektronicznych: lp.ak1634728165slop-1634728165salca1634728165@anzc1634728165inort1634728165kele.1634728165arutk1634728165af1634728165