Addresses

ACLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Kędzierzyńska 17A, 41-902 Bytom
 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS: 0000432762, NIP: 634-280-87-83, REGON: 242917610, 
GIOŚ: E0016975WBW, BDO: 000005436

Kapitał zakładowy: 50 000 zł, Kapitał wpłacony: 50 000 zł

Numer konta bankowego ING Bank Śląski S.A.: 75 1050 1230 1000 0023 6217 9984

Telefon: +48 32 281 11 33, +48 32 787 45 09
E-mail: aclas@aclas-polska.pl
Dla faktur elektronicznych: faktura.elektroniczna@aclas-polska.pl